Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI POJAZDU

?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica prowadzący kancelarię we Wrocławiu przy ul. Widok 10, na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14/05/2015 r. roku o godz. 17:00 pod adresem 58-340 Głuszyca, ul. Polna 1 odbędzie się pierwsza licytacja, której przedmiotem będzie:

rodzaj pojazdu

marka pojazdu

typ/model

nr rejestracyjny

rok produkcji

cena oszacowania

cena wywołania

wysokość rękojmi

Samochód osobowy

MAZDA

6 2.0 TD

DB59418

2007

13.900,00 zł

10.425,00 zł

1.390,00 zł

 Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu licytacji w dniu 14.05.2015 r. od godz. 16:45

Wylicytowana cena zawierać będzie podatek od towarów i usług VAT, który zostanie wyliczony zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dznia 28 listopada 2008r a nabywcy komornik na podstawie § 22 powołanego rozporządzenia w imieniu dłużnika wystawi fakturę.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmie zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

* * * *  *

 

 

 

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet