Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica prowadzący kancelarię we Wrocławiu przy ul. Widok 10, na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30/03/2015 r. roku o godz. 11:00 w miejscowości 55-200 Oława przy ul. Lipowa 1c, (GALERIA OŁAWSKA) odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:

poz. w protokole zajęcia

opis ruchomości

ilość

jednostka miary

jednostkowa

cena oszacowania

łączna

cena oszacowania

jednostkowa

cena

wywołania

łączna

cena

wywołania

jednostkowa

wysokość rękojmi

łączna

wysokość rękojmi

1

Lada sprzedażowa prosta trójszufladowa, biała. Wymiary 70x200 cm

?

1

sztuki

170,00 zł

170,00 zł

85,00 zł

85,00 zł

17,00 zł

17,00 zł

2

Podręczna kasetka na pieniądze umiejscowiona w szufladzie lady

?

1

sztuki

30,00 zł

30,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3

Regały przyścienne haczykowe 3-5 półkowe. Wys. ok. 2 m

?

20

metry

100,00 zł

2.000,00 zł

50,00 zł

1.000,00 zł

10,00 zł

200,00 zł

4

Regały samonośne o wys. 1,5 m, 3-4 półkowe

?

4

sztuki

75,00 zł

300,00 zł

37,50 zł

150,00 zł

7,50 zł

30,00 zł

5

Regał na zabawki firmy Schleich podświetlany. Reklama

?

1

sztuki

120,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

6

Makieta Playmobil 2 poziomowa (reklama)

?

1

sztuki

100,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

7

Regał na kółkach firmy Haribo (reklama)

?

1

sztuki

50,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

8

Regał przyścienny haczykowy

?

3

sztuki

70,00 zł

210,00 zł

35,00 zł

105,00 zł

7,00 zł

21,00 zł

9

Regał dwukolumnowy na kółkach na kartki okolicznościowe

?

1

sztuki

50,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10

Stojak haczykowy 4 stronny na 5 kółkach

?

1

sztuki

50,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

11

Stolik firmy Clics (reklama)

?

1

sztuki

50,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

12

Regał haczykowy 60x150 cm

?

3

sztuki

80,00 zł

240,00 zł

40,00 zł

120,00 zł

8,00 zł

24,00 zł

13

Regał magazynowy 3mb x 3m

?

3

sztuki

50,00 zł

150,00 zł

25,00 zł

75,00 zł

5,00 zł

15,00 zł

14

Drabinka dwustopniowa plastikowa Curver

?

1

sztuki

30,00 zł

30,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

15

Krzesło typu Hoker

?

1

sztuki

50,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

16

Monitor BENQ 19"

?

1

sztuki

100,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

17

Wielofunkcyjne urządzenie: drukarka, skaner, fax, kopiarka

LJ3200HP

?

1

sztuki

200,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

18

Stojak metalowy na breloczki

?

1

sztuki

30,00 zł

30,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

19

Stojak obrotowy na breloczki

?

1

sztuki

50,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

20

Mały sejf metalowy na szyfr

?

1

sztuki

70,00 zł

70,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu licytacji w dniu 30-03-2015 r. o godzinie 10:30.

Wylicytowana cena zawierać będzie podatek od towarów i usług VAT, który zostanie wyliczony zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dznia 28 listopada 2008 r
a nabywcy komornik na podstawie § 22 powołanego rozporządzenia w imieniu dłużnika wystawi fakturę.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmie zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

 

* * * * * *

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica prowadzący kancelarię we Wrocławiu przy ul. Widok 10, na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30/03/2015 r. roku o godz. 11:00 w miejscowości 55-200 Oława przy ul. Lipowa 1c, (GALERIA OŁAWSKA) odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:

poz. w protokole zajęcia

opis ruchomości

ilość

jednostka miary

jednostkowa

cena oszacowania

łaczna

cena oszacowania

jednostkowa

cena

wywołania

łączna

cena

wywołania

jednostkowa

wysokość rękojmi

łączna

wysokość rękojmi

1

Zabawki - wg specyfikacji

-

?

1

komplety

30.000,00 zł

30.000,00 zł

15.000,00 zł

15.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu licytacji w dniu 30-03-2015 r. o godzinie 10:30.

Wylicytowana cena zawierać będzie podatek od towarów i usług VAT, który zostanie wyliczony zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dznia 28 listopada 2008 r
a nabywcy komornik na podstawie § 22 powołanego rozporządzenia w imieniu dłużnika wystawi fakturę.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmie zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet