Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica prowadzący kancelarię we Wrocławiu przy ul. Widok 10, na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2014-04-29 roku o godz. 9:00 pod adresem Wrocław ul. Piękna 29 odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:

poz. w prot. zajęcia

opis ruchomości

ilość

jednostka miary

jednostkowa

cena oszacowania

łaczna

cena oszacowania

jednostkowa

cena

wywołania

łączna

cena

wywołania

Jednost.

wysokość rękojmi

łączna

wysokość rękojmi

Uwagi

1

 

Koparko-ładowarka MECALAC 14MXT 2001r

30611

1

sztuki

73.900,00 zł

73.900,00 zł

55.425,00 zł

55.425,00 zł

7.390,00 zł

7.390,00 zl

 

maszyna odebrana, znajduje się na parkingu

Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu 2014-04-29 w miejcu licytacji od godziny 8:45

Wylicytowana cena zawierać będzie podatek od towarów i usług VAT, który zostanie wyliczony zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dznia 28 listopada 2008r a nabywcy komornik na podstawie § 22 powołanego rozporządzenia w imieniu dłużnika wystawi fakturę.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmie zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

  * * * * *

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI POJAZDU

- LICYTACJA ODWOŁANA-

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica prowadzący kancelarię we Wrocławiu przy ul. Widok 10, na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.04.2014 roku o godz. 10:00 w miejscowości: 59-220 Legnica przy ul. Piątnicka 44 odbędzie się pierwsza licytacja, której przedmiotem będzie:

rodzaj pojazdu

marka pojazdu

typ/model

rok produkcji

cena oszacowania

cena wywołania

wysokość rękojmi

Maszyna budowlana

FADROMA

ładowarka kołowa

Ł 201

1986

30.000,00 zł

22.500,00 zł

3.000,00 zł

Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu licytacji w dniu 14.04.2014r. o godzinie 09:45

Wylicytowana cena zawierać będzie podatek od towarów i usług VAT, który zostanie wyliczony zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dznia 28 listopada 2008r a nabywcy komornik na podstawie § 22 powołanego rozporządzenia w imieniu dłużnika wystawi fakturę.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmie zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

* * * * *

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW

- LICYTACJA ODWOŁANA-

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica prowadzący kancelarię we Wrocławiu przy ul. Widok 10, na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2014 roku o godz.11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja należących do dłużnika udziałów:

opis

ilość

cena oszacowania

cena

wywołania

wysokość rękojmi

Udziały spółki

G.A.M. Kluczowa Sp. z o.o.

KRS: 250999

100%

3.011.131,00 zł

2.258.348,25 zł

301.113,10 zł

Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii komornika

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmie zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet